АКТИВДҮҮ ТООРУКТАР
Активдүү тоорук жок
БОЛО ТУРГАН ТООРУКТАР
Боло турган тоорук жок
САТЫЛГАН ЛОТТОР
0 708 333 336
Сатылды:
2000 
Кардар:
050X XXX 558
0 708 666 662
Сатылды:
2000 
Кардар:
070X XXX 065
0 708 444 442
Сатылды:
2000 
Кардар:
070X XXX 065
0 708 333 339
Сатылды:
3000 
Кардар:
070X XXX 879
0 706 355 555
Сатылды:
6000 
Кардар:
050X XXX 995
0 707 100 100
Сатылды:
30 000 
Кардар:
070X XXX 888
0 708 266 666
Сатылды:
15 000 
Кардар:
050X XXX 636
0 701 066 666
Сатылды:
15 000 
Кардар:
050X XXX 777
0 705 100 100
Сатылды:
18 000 
Кардар:
070X XXX 616
0 700 388 888
Сатылды:
15 000 
Кардар:
050X XXX 000
0 509 666 666
Сатылды:
37 000 
Кардар:
050X XXX 882
0 504 400 000
Сатылды:
21 000 
Кардар:
050X XXX 882
0 504 333 333
Сатылды:
17 000 
Кардар:
070X XXX 280
0 509 333 333
Сатылды:
20 000 
Кардар:
050X XXX 874
0 509 222 222
Сатылды:
20 000 
Кардар:
050X XXX 666
0 504 999 999
Сатылды:
26 000 
Кардар:
050X XXX 874
0 504 666 666
Сатылды:
26 000 
Кардар:
070X XXX 303
0 508 080 808
Сатылды:
19 000 
Кардар:
050X XXX 888

О! МОБИЛДИК ОПЕРАТОРУНАН КООЗ НОМЕРЛЕРДИН АЧЫК АУКЦИОНУ

Platinum категориясындагы статустуу премиум-номер каалайсызбы?
Онлайн-аукционго катышыңыз жана кооз номерди сатып алыңыз!

Кантип катышса болот?
1. vipnomer.o.kg сайтындагы Эрежелер менен таанышыңыз.
2. Белгиленген бир лот боюнча тоорукка катышуу үчүн Аукциондун конкреттүү лотуна туура келген кыска номерге SMS жөнөтүү менен катталыңыз.

Тоорукка катышуу үчүн төмөндөгүлөр керек:
• О! мобилдик операторунун SIM-картасынын болушу;
• 18 жаштан улуу болушу;
• SIM-картанын балансында 1000 сомдон кем эмес каражаттын болушу;
• Аукциондун эрежелери менен тааныш жана макул болушу.

Тооруктун катышуучусу катары каттоо учурунда ар бир конкреттүү тоорук үчүн 1000 сом шертпул төлөнөт, ошондуктан бир лот үчүн тоорукка катышуу үчүн баланста 1000 сомдон кем эмес каражат болушу керек. Тооруктар аяктагандан кийин жеңүүчүдөн башка бардык катышуучуларга шертпул кайтарылып берилет.
Онлайн-тооруктар 1000 сом өлчөмүндө белгиленген тооруктун белгиленген кадамын эске алуу менен баштапкы бааны көтөрүү үчүн жүргүзүлөт.
Көңүл буруңуздар! Ошондой эле, тоорук баштала электе да, тоорук жүрүп жаткан учурда да конкреттүү лотко тиешелүү болгон кыска номерге блиц-бааны көрсөтүү менен алгачкылардан болуп SMS жөнөтүү менен номерди пайдалануу укугун сатып алса болот. Бул учурда сиз автоматтык түрдө тооруктардын жеңүүчүсу деп табыласыз.
Аукционду өткөрүү убактысы: 01.09.2020 ж. - 28.02.2021 ж.

Катталыңыз, бааларыңызды коюңуз жана арзандатуусу менен сонун номердин ээси болуңуз!